Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto Vás žádáme, abyste pravidelně seznamovali s jeho zněním na následujícím linku:

https://www.bioderma-cz.com/prohlaseni-o-ochrane-soukromi-pouziti-cookies-web

Tato verze prohlášení byla vydána dne 14.8.2019

Cookies

Pokud navštívíte stánku, která zapisuje cookies, ve vašem počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte příště, díky němu se připojíte rychleji. Kromě toho vás stránka "pozná" a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakovaní se už zobrazené reklamy nebo vám umožní vstup bez opětovného zadávání hesla, v případě vyplňování identifikačních údajů nabídne doplnění již vyplněných při předchozích návštěvách web prostředí a v návaznosti na tyto informace zobrazí relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které jak předpokládáme byste mohli využít.

Soubory cookies používáme na analýzu návštěvnosti stránek prostřednictvím Google Analytics, Google Adform, Facebook. Jedná se o analytický nástroj, který pomáhá vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jak jejich návštěvníci tyto prostředky používají. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

Právní základ zpracovaní

Pokud při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka web prostředí, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracovávání musíme disponovat právním základem. Jedním právním základem může být souhlas vás jako subjektu údajů a druhým (zejména při sledování aktivit a jejich vyhodnocování) bude oprávněný zájem správce, tedy nás, nabídnout Vám co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při Vašich aktivitách ve smluvním vztahu s naší společností včetně přímé reklamy.

Jaké cookies vyhodnocujeme

Session cookies – jsou přechodné cookies uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení do doby, než opustíte Webovou stránku (stránky) a v tom okamžiku se smažou. Takové cookies pomáhají Webové stránce (stránkám), aby si zapamatovala informace, když přecházíte ze stránky na stránku, takže informace nepotřebujete opět zadávat nebo opakovaně informace znovu vyplňovat.

Perzistentní cookies – zůstávají uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, i když opustíte Webovou stránku (stránky); takové cookies pomáhají Webové stránce (stránkám), aby si vás pamatovala, když se vrátíte jako návštěvník, přitom vás neidentifikují jako osobu.

Na jaký účel využíváme cookies

Ve všeobecnosti lze rozdělit cookies do 4 kategorií podle funkce:

 • Nezbytně nutné
 • Provozní
 • Funkční
 • Reklamní

Nezbytně nutné cookies Vám umožňují pohyb na webových stránkách a používání základních funkcí jako jsou zabezpečené oblasti, nákupní košíky a online platby. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste se na internetu pohybovali.

S jejich pomocí

 • si například pamatujeme údaje, které jste zadali na objednávky, když v rámci jedné návštěvy našich webových stránek přecházíte různými obrazovkami
 • si pamatujeme tovary a služby, které jste si objednali, když se dostanete na obrazovku platby
 • zjišťujeme vaši totožnost, když se přihlásíte na stránky
 • zajištujeme, abyste na našich webových stránkách našli potřební službu i v případě, že by jsme naše webové stránky nějakým způsobem reorganizovali
 • Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Provozní cookies – shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte, např. které stránky navštěvujete, a zda jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost – všechny shromážděné údaje jsou anonymní a slouží nám pouze k tomu, abychom mohli provoz našich webových stránek optimalizovat a věděli, co našich uživatelů zajímá a tímto způsobem zjistit, jak byla naše reklama efektivní.

S jejich pomocí

 • Získáváme statistické údaje o tom, jak se naše webové stránky používají
 • Zjišťujeme efektivitu naší reklamy (Pozor! Tyto informace nepoužíváme k tomu, abychom vám posílali naši reklamu v případě, že navštívíte jiné stránky)
 • Poskytujeme našim partnerům informace, že jejich webové stránky navštívil také jeden z našich návštěvníků. Sem například patří údaje o zakoupeném produktu. Na základě těchto informací mohou partneři své stránky vylepšovat, ale používání těchto informací k následné reklamě mají přísně zakázáno
 • Můžeme zachytit případné chyby a jejich odstraněním stránky zkvalitňovat
 • Testujeme různé koncepce našich webových stránek

Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Funkční cookies – slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě.

S jejich pomocí

 • si pamatujeme, jaké nastavení jste si zvolili, například grafický vzhled, velikost textu, předvolby a barvy
 • si pamatujeme, jestli jsme se vás už ptali, zda chcete vyplnit anketu (a nemusíme vás touto otázkou obtěžovat podruhé)
 • vám můžeme nabídnout podporu ve formě proaktivních chatovacích relaci
 • zjistíte, zda jste k našim webovým stránkám přihlášen
 • můžeme vaše údaje poskytnout našim partnerům, kteří vám pak mohou prostřednictvím našich webových stránek nabízet své služby. Údaje budou sloužit výlučně k poskytování služeb, produktů nebo funkcí, k ničemu jinému

Reklamní cookies – jsou napojeny na služby poskytované jinými firmami, například ikony "Líbí se mi to" a "Sdílet". Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky.

S jejich pomocí

 • vás můžeme propojit na sociální sítě, jako je Facebook, a na základě údajů o vaší návštěvě pak budete dostávat reklamu z jiných webových stránek
 • můžeme poskytovat údaje o vaší návštěvě reklamním agenturám, které vám pak budou zasílat reklamy, které by vás mohly zajímat

Jaké údaje o Vás můžeme vyhodnocovat

 • Informace o Vaší návštěvě našeho web sídla (stránky www)
 • Informace o Mac adrese zařízení ze kterého se připojujete
 • Informace o IP adrese připojení
 • Informace analytických nástrojů o platformě, prohlížeči, geolokaci, jazykové lokaci a podobně.
 • Informace o Vaši aktivitě - čas strávený v určité části webu, jako používáte naše web sídlo a podobně.

Automatizované rozhodovaní a Profilovaní

V našem prostředí nedochází ke spojování výše uvedených aktivit s Vaší osobou a tedy automatizované zpracování nemá dopady na Vaše práva a svobody. Rovněž při zpracovávání Vašich údajů nedochází k profilování.

Jak zkontrolovat nastaveni cookies

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

Cookies jsou užitečné, pokud jejich majitelé stránek nezneužijí na odepřen sběr dat. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z disku vymazávat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informací Cookies, a tedy k problému s přihlášením se např. do našich Internetových aplikací. Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných Cookies naleznete níže.

Návody na vymazaní Cookies v jednotlivých internetových prohlížečích

Vaše údaje nepřenášíme do třetích zemí mimo EU a EEA

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z prohlížení

Údaje o prohlížení uchovány podle nastavení cookies nejsou uchovávány v našich systémech.

Za účelem vaší ochrany lze kdykoli podat podnět na Kontrolní orgán ČR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím www.uoou.cz.

Odvolání souhlasu

V případě, že zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo namítat podáním podnětu na našich místech prvního kontaktu nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uvedený v části Kontaktní údaje.

Kontaktní údaje

Pokud byste se chtěli kontaktovat nebo měli připomínky pro našeho pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na ochranaudaju@cz.naos.com