Posílení zdraví pokožky

Naše pokožka je živý ekosystém.

Může být oslabená, vysušená nebo nedostatečně vyvážená. Proto je potřebné ji chránit, a dát jí jen to, co opravdu potřebuje. Nic víc, nic míň. S tímto vědomím vyvinula společnost NAOS vizi: neexistuje lepší ošetření pleti než její vlastní složky. Tento inovativní a průkopnický vědecký přístup se nazývá ekobiologie. Reprodukuje přirozené procesy pokožky, aby jí pomohl posílit se a přizpůsobit se okolnímu prostředí.  Udržuje pokožku přirozeně silnou, krásnou a zdravou, a to udržitelným způsobem. 

 

Naše kůže je dynamický ekosystém plný živých buněk, které se vzájemně ovlivňují a interagují s okolím. Snažíme se vyvíjet produkty, které tento ekosystém respektují, a které se snadno vstřebávají do pokožky. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme si velmi specifická kritéria pro výběr ingrediencí a složení našich produktů. Abychom minimalizovali počet složek a nežádoucích molekul, dáváme přednost čistým, polyfunkčním složkám, které jsou již v pokožce přítomny nebo jsou blízké přirozeným složkám pokožky, a používáme je ve správných dávkách. 

Naše pokožka je náš spojenec, a proto bychom ji měli chránit. Je živá, neustále se obnovuje a přizpůsobuje se změnám. Za tímto účelem si vyvinula citlivé, účinné a udržitelné biologické mechanismy. Podporou a posílením těchto přirozených mechanismů naše produkty pomáhají pokožce přizpůsobit se a čerpat z vlastních zdrojů, aby sama obnovila svou rovnováhu. 

Naše pleť je neustále narušována vnějšími faktory, jako jsou klima, sluneční záření, znečištění, hygienické návyky, oblečení a klimatizace. Ovlivňují ji také vnitřní faktory včetně fyzické kondice, hormonů, jídla a stravy, nálady, spánku, léků, kouření a fyzické aktivity. Když tedy naše pokožka trpí nebo vykazuje známky stresu, považujeme za důležité zaujmout komplexní přístup. Identifikujeme a řešíme základní příčiny i následky, abychom zajistili trvalou účinnost. 

Příroda ví, jak věci dělat, jak růst, jak se vyvíjet, jak se přizpůsobit. Naše kůže je živý orgán, jehož vrozené schopnosti přizpůsobovat se a léčit jsou naším primárním zdrojem inspirace, jak dosáhnout efektivního a udržitelného rozvoje. Při vytváření našich produktů čerpáme zdroje z přírody a snažíme se napodobit to, co umí pokožka nejlépe. Používáme složky, jejichž způsob účinku reprodukuje nebo napodobuje strukturu a mechanismy zdravé pokožky.

Každý den preventivně, během a po dermatologickém ošetření posilujeme zdraví vaší pleti. Proto jsou naše produkty vyvíjeny ve spolupráci s dermatology, předepisovány lékaři a prodávány v lékárnách.

 • Vývoj produktových inovací bok po boku 

Věnujeme pozornost potřebám pacientů a dermatologů a snažíme se vytvářet inovativní produkty, které podporují léčebné postupy, usnadňují následnou předepsanou léčbu a zlepšují tak kvalitu života. Naše výzkumné a vývojové týmy čerpají z mezinárodních partnerství s prestižními univerzitami (Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, The University of Tokyo...), výzkumnými centry (Inserm, CNRS, Institut Curie...) a inovativními start-upy. Pracujeme ruku v ruce s předními lékaři a odbornými společnostmi (EADV, AAD...), aby ověřili naše myšlenky, testovali naše teorie a poskytli komplexní odpovědi, které se zaměřují na biologické příčiny nerovnováhy kůže. 

 • Společné zlepšování kvality života pacientů* 

Abychom zajistili dlouhodobou účinnost našich produktů a nenechali žádný prostor pro kompromisy, vedeme klinické studie na pacientech ve spolupráci s uznávanými nemocnicemi a výzkumnými centry (CNRS, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Institut Curie...). Společně vyhodnocujeme, jak naše produkty doplňují předepsanou medikaci před jejím podáním, v jejím průběhu i po jejím podání. Používání našich produktů nám tímto způsobem umožňuje prodloužit dobu mezi jednotlivými léčebnými kúrami a může zmírnit jejich případné vedlejší účinky. Je také užitečné při prevenci recidivy po léčbě. Ruku v ruce se snažíme zlepšit kvalitu života pacientů. 

 • Rozvoj vědeckých poznatků 

Abychom prohloubili a sdíleli znalosti o nejnovějších pokrocích v dermatologii, organizujeme a podporujeme vědecké akce, kterých se účastní tisíce zdravotníků po celém světě. Úzké vazby, které jsme navázali a nadále rozšiřujeme s lékařskou komunitou, nám umožňují doprovázet pacienty před, během a po jejich dermatologické léčbě a lépe sloužit vědeckému pokroku v dermatologické péči.  

 

* Vyhodnocení návštěv u pacientů v 52 zemích, 2022 

Protože samotné působení na viditelné příznaky nerovnováhy pleti nestačí k zajištění trvalé účinnosti, zaměřujeme se na základní biologické příčiny a účinnost našich produktů prokazujeme systematickým testováním pod dermatologickou kontrolou. 

Naše produkty jsou nejprve testovány in vitro na rekonstruovaných kožních buňkách v našich laboratořích, abychom zaručili jejich účinnost a snášenlivost. Každý rok se v laboratořích NAOS provádí více než 200 biologických pokusů. Teprve poté provádíme testy in vivo na skutečné lidské kůži. 

Každoročně spolupracujeme až s 8000 dobrovolníky po celém světě, kteří hodnotí účinnost, snášenlivost a citlivost přípravků NAOS. Odborný tým lékařů, farmaceutů a vědců pečlivě sleduje tyto testy a hodnocení našich produktů v reálných podmínkách používání pečlivě sleduje.  

Naše produkty také procházejí náročnými měřicími testy pod dermatologickou kontrolou za použití vysoce výkonných přístrojů. Tyto testy nám poskytují důležité kvantitativní údaje o účinnosti našich produktů, například pokud jde o hydrataci, hladinu kožního mazu a zarudnutí. 

Spolupracujeme také s nemocnicemi a partnery v klinickém výzkumu při vedení klinických studií u pacientů trpících specifickými kožními patologiemi. Pod tímto lékařským dohledem se objektivně sleduje zlepšení stavu kůže a kvalita života pacientů. Za posledních 10 let bylo provedeno více než 70 klinických studií na více než 9000 pacientech.   

V roce 1977 náš zakladatel Jean-Noël Thorel, francouzský lékárník a biolog, položil základy aktivní kosmetiky začleněním biologie do kosmetického složení. Dnes pokračujeme ve vývoji všech našich produktů se stejnou filozofií v našich vlastních výzkumn

 • Produkty navržené v Aix-en-Provence a vyrobené ve Francii  

Tato strategická poloha mezi výrobnami parfémů v Grasse a farmaceutickými laboratořemi v Montpellier spojuje smyslovost a vědu s kvalitním francouzským know-how v oblasti designu a výroby. Naše centrála v Aix-en-Provence, kde sídlí naše výzkumné a vývojové týmy a výrobní oddělení, se rozkládá na ploše 20 000 m² a ročně zde vyrobíme 120 milionů kusů produktů.  

 • Kampus vyhrazený pro inovace 

Ve specializovaném kampusu pracuje společně více než 120 biologů a chemiků. Tito odborníci na místě posouvají hranice výzkumu a vývoje a navrhují produkty péče o pleť v našich vlastních laboratořích NAOS. Po dobu 18 měsíců je přísně vybíráno 650 ingrediencí, ze kterých se formulují naše produkty. Každý produkt musí projít řadou přísných hodnocení včetně testů kvality, klinických testů a testů použití, stability, snášenlivosti a účinnosti.  

 • Dynamická síť renomovaných vědců a výzkumníků  

Náš výzkumný a vývojový tým úzce spolupracuje s širokou sítí odborníků, aby sloužil zdraví vaší pokožky a poskytoval to nejlepší z vědy. Na výzkumných programech se podílejí přední dermatologové, renomované společnosti, prestižní univerzity a inovativní start-upy, které nám pomáhají rozvíjet dermatologický výzkum. Společně, s využitím vize ekobiologie, připravujeme cestu novým biologickým odpovědím na zlepšení zdraví všech typů kůže. 

 • Zajištění stability produktu v procesu výroby 

Během celého procesu vývoje produktu dbáme na naprostou bezpečnost, abychom ochránili zdraví našich zákazníků. Při výběru našich ingrediencí a receptur se postupuje podle řady přísných kroků, které procházejí přísnými laboratorními testy, aby se zajistila jejich dlouhodobá stabilita, pokud jde o vůni, vzhled barvy, pH a viskozitu. 

 •   Ochrana před kontaminací  

Na ochranu před rizikem kontaminace provádíme rozsáhlé mikrobiologické testy, abychom zajistili, že naše produkty jsou proti kontaminaci odolné. Dále provádíme testy kompatibility všech receptur a obalů a snažíme se odhalit více než 29 nežádoucích molekul (formoly, ftaláty, bisfenoly atd.). 

 •   Získání souhlasu nezávislých odborných toxikologů  

Každý z našich produktů je systematicky toxikologicky hodnocen za pomoci kvalifikovaných odborníků v oblasti toxikologie, aby bylo možné posoudit, zda splňuje přísné bezpečnostní limity. Každý rok se provádí až 235 těchto testů. Konkrétně určují riziko toxicity podle toho, kdo může produkt používat (dospělí, děti, kojenci), podle stavu pokožky (zdravá, podrážděná, poškozená) a podle množství produktu, které se má aplikovat (velké nebo malé dávky). 

 •   Systematické testování našich produktů na více než 1 miliardě kožních buněk ročně  

Před testováním našich přípravků na dobrovolnících nejprve provádíme testy in vitro, kde rekonstruujeme lidské kožní buňky. Následně provádíme rozsáhlé testování a klinické zkoušky na 8000 dobrovolnících a pacientech po celém světě, abychom zajistili dlouhodobou účinnost a snášenlivost produktů NAOS. V souladu s předpisy Evropské unie v žádném okamžiku při navrhování a vývoji našich produktů netestujeme naše složky a receptury na zvířatech. 

Věříme, že každý z nás by měl mít zdravou pleť bez ohledu na typ pleti a věk. Proto trváme na nejpřísnějších postupech, abychom zajistili dobrou snášenlivost našich produktů.

 • Přísný výběr pouze 2 % složek dostupných v kosmetickém odvětví 

Výběr složek pro naše receptury je velmi přísný a výsledkem je, že používáme pouze 2 % všech složek dostupných v kosmetickém odvětví. Tento mimořádně pečlivý výběr znamená, že jsme schopni v našich produktech zajistit nejlepší rovnováhu mezi bezpečností, účinností a snášenlivostí. Všude, kde je to možné, vybíráme biomimetické složky, které jsou přirozeně přítomné v pokožce. Dáváme také přednost složkám, které jsou čisté, polyfunkční a přizpůsobují své dávkování tak, aby respektovaly ekosystém pokožky. Tento přísný výběr minimalizuje riziko alergií a nežádoucích kožních reakcí. 

 

 • Nejvyšší standardy s přísnými bezpečnostními rezervami  

Trváme na mimořádně vysokých bezpečnostních standardech, které jdou nad rámec již tak přísných předpisů Evropské unie. To platí zejména pro potřeby jemné dětské pokožky a poškozené pokožky. Kromě toho pečlivě sledujeme nejnovější vědecké poznatky, abychom zajistili neustálé zlepšování nejen obalů, ale také citlivosti, účinnosti a bezpečnosti našich receptur. 

 

 • Zavedení spolehlivých postupů ke hlášení nežádoucích účinků 

Velmi nám záleží na trvalé bezpečnosti našich produktů a jejich účinku na uživatele. Proto jsme vyvinuli spolehlivé, globální postupy hlášení nežádoucích účinků, abychom mohli sledovat kvalitu a snášenlivost našich produktů po jejich uvedení na trh. To zajišťuje, že nám budou případné nežádoucí účinky rychle hlášeny a umožní nám to okamžitě přijmout opatření. V současné době hlásíme méně než 5 nežádoucích lokálních reakcí po aplikaci našich produktů u více než 1 milionu prodaných produktů.  

Ve společnosti NAOS, ekobiologické společnosti a zakladateli společnosti BIODERMA, je způsob, jakým věci děláme, důležitější než věci, které děláme. Proto jsme vám poskytli naši platformu Ask.NAOS, kde můžete zcela sami objevit kompletní složení všech našich produktů. 

Ve společnosti NAOS si této klíčové hodnoty vážíme. Věříme, že máte právo vědět, co aplikujete na pokožku, a jako první jsme vám umožnili přístup k digitální platformě, abyste plně porozuměli složení našich produktů. Tento transparentní přístup pro nás znamená otevřené sdílení znalostí, aby každý mohl zcela samostatně pochopit a vybrat si to, co je pro něj vhodné. 

Zasloužíte si jasné, nekomplikované a uklidňující informace o produktech, které používáte na svou pleť. Ask.NAOS představuje povahu, úlohu a původ všech našich složek: co jsou zač, k čemu slouží a jak je získáváme. Sdílíme s vámi klíčové informace, abyste mohli lépe porozumět našim technologiím a patentům. Řekneme vám všechno. 

Složení našich produktů se dozvíte snadno, protože můžete naskenovat QR kód na zadní straně našich produktů nebo přejít přímo na naše stránky Ask.NAOS.com. Najdete zde všechny podrobnosti, které potřebujete k tomu, abyste si mohli zcela samostatně vybrat ten správný produkt pro péči o pleť. To znamená, že si můžete být jisti, že produkty budou respektovat vaši pokožku a vaše zdraví. 

Velmi nám záleží na všem živém a na tom, jaký dopad máme na ekosystémy.  Respektování jejich rovnováhy jde ruku v ruce s péčí o vaši pokožku. Proto společnost NAOS pracuje na ambiciózním plánu, jehož cílem je snížit dopad na životní prostředí prostřednic

 • Získávání udržitelných složek 

S cílem minimalizovat dopad našich produktů na životní prostředí, neustále se snažíme hledat inovativní složky budoucnosti. Spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom definovali odpovědné postupy získávání zdrojů a výrobní postupy pro naše ingredience pro péči o pleť. Snažíme se tak neustále zdokonalovat naše kritéria výběru, která nám umožňují pracovat na větší udržitelnosti. To se týká již 98 % našich surovin z palmového oleje, které dnes pocházejí z odpovědných a udržitelných zdrojů.  

 • Přijetí ekologicky navržených obalů 

Do vývoje obalů našich produktů, zejména obalů, jsme začlenili respekt k okolnímu světu a jeho vzácným a drahocenným zdrojům. Abychom snížili množství skleníkových plynů a odpadu, stejně jako spotřebu fosilních zdrojů a vody, jsou našimi čtyřmi hlavními prioritami:  

 • SNÍŽIT množství plastů 

 • NAHRADIT tradiční materiály udržitelnějšími alternativami 

 • ZPĚTNÉ POUŽITÍ  

 • RECYKLACE našich obalů 

 

V praxi pro nás tento přístup není novinkou, jako první jsme zavedli velká balení produktů, což znamená, že ve všech našich řadách používáme méně plastů. Zcela jsme zrušili tištěná upozornění, špachtle a celofán. Karton, který používáme, pochází z certifikovaných, udržitelně obhospodařovaných lesů. Kromě toho pracujeme na mnoha dalších projektech, které v příštích pěti letech výrazně sníží naši ekologickou stopu. 

 • Snížení našeho vlivu na vodní ekosystémy 

Zavázali jsme se měřit dopad našich oplachovacích a opalovacích produktů na mořské i sladkovodní vodní ekosystémy. Za tímto účelem sledujeme 2 klíčové ukazatele: biologickou rozložitelnost našich oplachovacích produktů a ekotoxicitu našich produktů na opalování. Je prokázáno, že 100 % našich oplachových čisticích produktů je biologicky odbouratelných, a logo " Aquatic Ecosystems Tested " na našich opalovacích přípravcích ukazuje, že mají mizivý vliv na životaschopnost korálových útesů, růst mořských řas a zachování sladkovodního planktonu. 

 • Zapojení našich zákazníků a všech zúčastněných stran  

Ve spolenčosti NAOS věříme v sílu spolupráce při řešení celosvětových problémů v oblasti životního prostředí. Proto chceme zapojit celý náš ekosystém, od našich zaměstnanců, dodavatelů a subdodavatelů až po naše spotřebitele, a dokonce i další značky a společnosti prostřednictvím strategických otevřených inovačních partnerství. Aktivně se účastníme 3 konsorcií, včetně EcoBeautyScore, spolu s 50 klíčovými hráči v kosmetickém odvětví. Společně usilujeme o vytvoření společného hodnocení dopadu na životní prostředí a harmonizovaného systému bodování pro všechny kosmetické produkty. Naším přáním je poskytnout všem jasné, transparentní a srovnatelné informace o dopadu na životní prostředí na základě společné vědecky podložené metodiky.