Naše závazky ve službách pro zdravou pokožku

Bioderma - healthy skin

BIODERMA je značkou společnosti NAOS, jejímž posláním je starat se o to, aby pokožka byla stále zdravá.

S maximálním respektem k přirozené rovnováze pokožky jsou naše produkty vyvíjeny pozitivním přístupem, aniž bychom ohrozili dermatologickou bezpečnost.  

Požadujeme, aby veškeré naše produkty respektovaly, a často i víc než to, naše nejpřísnější doporučení, jež vydaly zdravotní úřady a společnosti, které se zabývají dermatologií.

Naše produkty podléhají systematickým bezpečnostním testům a testům účinnosti.

Všechny naše produkty prochází testováním pod dohledem nezávislých dermatologů, alergologů a toxikologů z celého světa.

V průběhu několika posledních let bylo provedeno více než 1000 studií v téměř 30 různých zemích. Vedly k pravidelným publikacím v předních vědeckých časopisech

Bioderma - dermatological safety

Naší prioritou je bezpečnost a respekt ke všem typům pokožky. Kromě našich biologických principů pro volbu ingrediencí a přísného schvalovacího procesu jsme také implementovali přísné monitorování kosmetické kontroly. Je to mezinárodní bezpečnostní procedura, která umožňuje, aby se analyzoval každý závažný účinek a každý případ intolerance.

K dnešnímu datu jsme měli hlášený méně než jeden případ na každý 1 000 000 produktů.

Bioderma - dermatological safety

Všechny naše produkty jsou v souladu se stávajícími mezinárodními předpisy. To zahrnuje předpisy EU, které poskytují nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele kdekoliv na světě.

Kromě těchto předpisů také věnujeme určitou pozornost konzultacím s European Scientific Committee on Consumer Safety (Evropská vědecká komise pro bezpečnost spotřebitele), zvláště pak s ohledem na použití kontroverzních ingrediencí: narušitelé endokrinního systému, dráždivé látky nebo environmentální substance. Pokud se vyskytne jakékoliv podezření ohledně ingrediencí, které potvrdil vědecký konsenzus, zahájí se proces, kdy se odstraní nebo nahradí uvedené ingredience.

Bioderma - dermatological safety

Zavázali jsme se kontrolovat původ a plnou sledovatelnost našich surovin. Každá ingredience musí respektovat přísná kritéria pro biologickou účinnost a dermatologickou bezpečnost.

Bioderma - Ingredients selection process

Veškeré nové ingredience dodržují přísný proces, který je perfektně definovaný:

 1. Kontrola úplné sledovatelnosti ingrediencí, od původu přes výrobu a jakékoliv transformace
 2. Kalkulace úrovně čistoty
 3. Likvidace nečistot a kontrola, zda nebyly překročeny limity
 4. Hodnocení celkového toxikologického profilu ingredience s pomocí skupiny nezávislých toxikologických odborníků

Náš přístup: navazovat kontakty s komunitami a podporovat všechny, společně

Propagace dermatologie po celém světě  

WORLD RENDEZ-VOUS ON DERMATOLOGY pořádané společností BIODERMA

„World Rendez-Vous on Dermatology“ je jedinečným setkáním, které každé dva roky sdružuje největší mezinárodní odborníky, aby prodiskutovali nejnovější vývoj v dermatologickém výzkumu.

Aktivně pomáháme při sdílení dermatologických znalostí mezi lékaři z celého světa a řízení výzkumu v základní biologii.

420 účastníků, 42 národností, konference a semináře ...s cílem propagace dermatologie a poskytování lepší péče o zdraví pokožky.

 

Zjistěte víc o světovém setkání

NAOS World Rendez-Vous on Dermatology

Zlepšovat kvalitu života pacientů a výzkumu péče o pokožku 

BIODERMA a Institut Curie využívají své odborné znalosti ke zlepšení kvality života pacientů, kteří se léčili s rakovinou.

Abychom lépe zvládli vedlejší účinky na kůži a zlepšili výzkum péče o pokožku, vytvořili jsme zcela nové centrum: „L’Espace de Soins et d’Etude de la peau“ (Space for the Care and Study of the Skin – Prostor pro péči a studii pokožky).

Hlavní účely tohoto centra:

 • Místo pro diskusi, kde se pacienti cítí příjemně, mají podporu a někdo jim naslouchá; místo, které zlepší postupy samotné péče.
 • Místo pro studium, kde se analyzují toxicity pokožky tak, abychom je pomocí analýzy lépe pochopili, léčili a bránili jim v působení na pokožku. Výsledky těchto klinických studií se publikují ve vědeckých materiálech, prezentují se na důležitých konferencích a přinášejí další znalosti do vědeckého světa.

BIODERMA také podporuje výzkum péče prostřednictvím grantu „1st care research grant“, jenž umožní vývoj projektů díky pečovatelům, kteří se zapojují do zlepšování kvality života pacientů.

 

Zjistěte víc o Instituttu Curie

 

company-institut curie

Zajišťovat udržitelná řešení společensky odpovědných misí

Od r. 2009 vede BIODERMA řadu humanitárních misí v jihovýchodní Asii (Vietnam, Kambodža, Myanmar) spolu s dermatology, farmaceuty a humanitárními organizacemi s cílem poskytovat zdravotnickou pomoc, zdroje IT a zařízení pro místní populace. Každá mise umožňuje, aby téměř 2000 pacientů mělo prospěch z konzultací, preventivních opatření a darů (léky, brýle atd.).

V přímém odkazu na naši dermatologickou odbornost probíhá mnoho vzdělávacích a osvětových kampaní o fotoprotekci v Tanzánii nebo Ekvádoru, a to ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a místními zastupitelstvy.  

Několik dalších akcí solidarity pak místně vypomáhá při zlepšení kvality života těch, kdo to potřebují nejvíce. Konkrétně v Bulharsku působíme ve školách a na veřejných místech, aby lidé lépe pochopili a řešili akné. V Litvě vítáme rodiče a děti v atopických školách při nemocnicích, které provozujeme už 5 let. V Peru děláme společnost dětem, které jsou s rakovinou v nemocnicích, a atopickém dětem, které nemají přístup ke zdravotní péči.

Všechny tyto aktivity jsou odrazem našich hluboce zakořeněných lidských hodnot a odhodlání, jež nás inspirují.

responsible missions

Naše mise spočívá především v péči. Při péči o pokožku pečujeme o osobu, ale také o svět kolem nás, o naši planetu.

respect for the environment

K čemu jsme se zavázali

Ochrana životního prostředí je v centru našich každodenních zájmů. Už po několik let tak iniciujeme transformační program, který má výrazně snížit náš dopad na životní prostředí na všech úrovních hodnotového řetězce našich produktů.

Protože ve společnosti NAOS děláme věci způsobem, který je důležitější než samotné věci, které děláme. Zavázali jsme se k tomu, že dokážeme, že je možné kombinovat inovaci, růst a omezování našich vlivů na životní prostředí.

 • strive for sustainability

  Naše závazky jsou tak založeny na 5 klíčových pilířích:

  1. Snížení spotřeby vody a energie a uhlíkové stopy v průběhu výroby a přepravy.

  2. Zlepšení dopadu našich obalů na životní prostředí.

  3. Optimalizace vlivu ingrediencí a receptur na životní prostředí.

  4. Upozorňování spotřebitelů na instrukce a správné použití našich produktů.

  5. Přínosem je solidarita nebo kompenzace vlivů našich produktů na prostředí.

Naše konkrétní akce

Ve společnosti NAOS je transparentnost každodenním závazkem, abychom každému poskytovali možnost porozumět produktům a zvolit ten správný. Zcela samostatně.

To je důvod, proč jsme vytvořili Ask.NAOS – platformu s informacemi o pravidlech našich receptur a složení produktů značky NAOS (BIODERMA, Institut Esthederm, Etat Pur). Pro všechny uživatele a osoby předepisující naše produkty jsou povaha, původ a role našich ingrediencí a také naše patenty a technologie plně srozumitelné.

Nemáme předem vytvořené představy o našich ingrediencích, důležité není vyloučení, ale užitečnost každé z nich.  Je to výběr správné receptury, která poskytne pokožce to nejlepší pro její zdraví. 

Kromě těchto předpisů také věnujeme pozornost názorům od European Scientific Committee on Consumer Safety (Evropská vědecká komise pro bezpečnost spotřebitele), zvláště pak s ohledem na použití kontroverzních ingrediencí: látky narušující endokrynní systém, dráždivé látky nebo substance znečišťující životní prostředí. Jakékoliv podezření ohledně ingredience – hodnocené pomocí vědeckého konsenzu – iniciuje proces eliminace této ingredience nebo její náhrady.

company- formulas laboratory

Většinou volíme ochranné krémy rozpustné v tucích (bez slučivosti s vodou) a optimalizujeme způsob, jak jsou použity v našich produktech, protože chceme, aby byly co nejvíce voděodolné.

Tento způsob zaručuje, že fotoprotekce se na pokožce udrží a omezuje dopad slunečních filtrů na mořský ekosystém. Testy, které provádějí nezávislé orgány, prokázaly, že naše produkty nejsou pro korály toxické a nezpůsobují jejich vybělování. Testy také ukázaly, že naše filtry nemají vliv na fotosyntézu mořských řas.

Proto se zaměřujeme na všechny polutanty, které pokožka může těžko tolerovat a které by mohly být škodlivé pro biodiverzitu.

company- commitments marine ecosystem

Každý den se zavazujeme co nejvíce:

 • Vyvíjet větší objemy: napříč naším portfoliem jsme se stali průkopníky v nabídce větších objemů jednotlivých balení. Zavázali jsme se pokračovat v tomto přístupu, abychom spotřebovali méně materiálu
 • Omezovat nadměrné balení: to je důvodem, proč řada našich produktů nemá krabičky nebo příbalové letáky.
 • Poskytovat udržitelný nákupní cyklus, zvláště u našich lepenkových krabic, které pocházejí z lesů s udržitelnou správou se štítkem FSC (certifikované lesy).
 • Garantovat sledovatelnost celého výrobního řetězce a zapojení našich partnerů do životního prostředí: spolupracujeme s výrobci, kteří zaručují transparentnost a upřednostňují ty, kteří mají certifikát.
 • Omezovat a recyklovat náš průmyslový a funkční odpad z různých výrobních míst společnosti.
strive for sustainability