Allez au contenu Allez à la navigation

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zastupující společnost v ČR
NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o.
Sídlo společnosti: Na Strži 65/1702, PSČ 14062 Praha 4
IČO: 25308246
DIČ: CZ25308246
Schránka: vmfhixt
Spisová značka: C 138610 vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál: 100 000,- Kč

LABORATOIRE BIODERMA
SAS s kapitálem 3,011,500 €
sídlí na adrese: 75 cours Albert Thomas – 69447 Lyon Cedex 03 – FRANCE
Registrovány u LYONU RCS pod číslem 387 496 821
Tel.: +33 (0)4.72.11.48.00

Ředitel webových stránek:David Fabbro, Digital Marketing Officer

Webové stránky navrženy a spravovány společností:

AIR PARIS
Société par actions simplifiée (zjednodušeně akciová společnost) s kapitálem 80,000€ 
Registrovaná s pařížským RCS pod číslem 418 038 758
Sídlí na adrese 352 rue Saint-Honoré – 75001 Paris - FRANCE
Tel.: +33 (0)1.53.45.35.00

Doména je hostována u společnosti :

OVH, SAS s kapitálem €10,000,000
Registrovaná s  Lille Metropole RCS pod číslem 424 761 419
Která má sídlo na adrese:  2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - FRANCE
Tel.: +33 (0)9.72.37.97.74

Autorská práva / Copyright  

      

 • Značky a loga na této stránce jsou ochranné známky registrované společností LABORATOIRE BIODERMA. Žádná licence nebo právo na užívání nebudou uděleny na stránkách uvedených značek nebo loga bez předcházejícího písemného povolení vlastníka.
   
 • Reprodukce některého z dokumentů publikovaného na tomto webu může být povolena pouze za informačními účely a výhradně pro soukromé použití. Jakékoliv jiné použití, zejména pak využití pro komerční účely je výslovně zakázáno, pokud není k dispozici předchozí písemné povolení od společnosti LABORATOIRE BIODERMA.
   
 • Společnost LABORATOIRE BIODERMA si vyhrazuje právo vymáhat jakékoliv porušení práv jejího vlastnictví, včetně  trestního stíhání.
   

Odpovědnost 
 

 • Všechny informace z těchto stránek slouží výhradně k informačním účelům. Z informací zde obsažených nevyplývají přímo ani nepřímo jakékoliv záruky či oprávnění. LABORATOIRE BIODERMA nejsou odpovědny za jakékoli škody vzniklé na vašem majetku během prohlížení webových stránek.
   
 • Společnost LABORATOIRE BIODERMA není odpovědná za nepřesnosti, chyby nebo opomenutí na těchto  webových stránkách. Fotografie produktů BIODERMA uvedené  na těchto stránkách jsou nezávazné. Přesnost, spolehlivost či úplnost informací na této webové stránce není zaručena. Uživatel nese svou výhradní odpovědnost za použití těchto informací. 
   
 • Společnost LABORATOIRE BIODERMA není odpovědna za jakékoli škody, ať už přímé či nepřímé, bez ohledu na příčiny, původ, povahu nebo následky, které mohou být způsobeny přístupem kohokoli na webové stránky nebo z nemožnosti přístupu na webové stránky či jejich prohlížení.
   
 • Uživatel souhlasí, že nebude předávat jakékoli informace prostřednictvím tohoto webu, které by mohly vést k občanskoprávní nebo trestněprávní činnosti a také souhlasí, že nebude šířit informace prostřednictvím těchto webových stránek, které by mohly narušovat veřejný pořádek.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA nemá žádnou kontrolu nad externími stránkami spojenými přes hypertextový odkaz a tudíž nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah. Tyto odkazy na jiné stránky v žádném případě a za žádných okolností nespadají pod webové stránky LABORATOIRE BIODERMA, které jsou podle jejích vlastních podmínek zásady používání a ochrany osobních údajů. Kromě toho žádná fyzická nebo právnická osoba není oprávněna zřizovat odkaz vedoucí na webové stránky bez předchozího výslovného souhlasu LABORATORIE BIODERMA.
   

Ochrana dat
 

 • Uživatel uděluje provozeteli podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů zadaných na webové stránce v rozsahu e-mailová adresa, PSČ, město, za účelem zpracování a evidence údajů, zasílání obchodních či obdobných sdělení a nabídce dalších služeb a pro veškeré marketingové účely, t.j nabízení výrobků a služeb BIODERMA, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Souhlas se udeluje na dobu neurčitou. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu:

  NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o., Na Strži 65/1702, PSČ 14062 Praha 4

  nebo nám poslat vzkaz pomocí kontaktního formuláře. 

  a dále má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Pokud jakýkoli správce nebo provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: i)požádat správce nebo provozovatele o vysvětlení; ii) požádat, aby správce nebo provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, nebo iii) se obrátit s podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
                 

 • Vaše připomínky a návrhy týkající se webových stránek zasílejte na: contactwebmaster@bioderma.com