Péče o pokožku a pochopení jejích potřeb je hlavním principem ekobiologie, kterou se řídíme při vývoji našich produktů. Již více než 40 let považujeme pokožku za ekosystém, který je tvořen živými buňkami, které interagují mezi sebou i s okolním prostředím.

 • Aurélie Guyoux, R&D director at NAOS
  Aurélie Guyoux, ředitelka výzkumu a vývoje - NAOS.

  Způsob, jakým vyvíjíme naše produkty, nám umožňuje minimalizovat jejich dopad na životní prostředí. Pracujeme například na sluneční ochraně celého těla, která je zároveň vysoce odolná - díky tomu zůstává produkt na pokožce a poskytuje maximální ochranu. Přesto nepřestáváme vymýšlet další cesty, jak minimalizovat dopad našich produktů na naše životní prostředí. 

  Aurélie Guyoux, ředitelka výzkumu a vývoje - NAOS.

V Biodermě se snažíme dodržovat tyto tři základní principy - vyvíjet netoxickou sluneční ochranu, která zároveň respektuje potřeby naší pokožky a je šetrná k životnímu prostředí včetně vodního.

Eco friendly sunscreen

Mořská i sladká voda jsou plné života. Právě některé produkty proti slunci a v nich obsažené látky však mají na tyto organismy negativní dopad. Ať už plaveme v oceánu nebo se na konci dne sprchujeme, látky z produktů, které používáme, se právě vodou dostávají zpět do přírody. Proto je pro nás klíčové měřit dopad našich produktů na životní prostředí během celého jejich životního cyklu. Před uvedením produktu na trh jej vždy důkladně testujeme, abychom se ujistili, že respektuje všechny vodní ekosystémy a život v nich.

Díky tomu se naše produkty mohou pyšnit označením, které potvrzuje jejich nezávadnost pro vodní organismy včetně korálů.

(Testování netoxicity ve vodních ekosystémech (testováno na korálech, mikrořasách NF ISO 10253, sladkovodním planktonu OCDE 202)).

Coral Safe logo

Naše označení “CORAL SAFE” můžete najít na všech produktech, které prošly testováním na obsah toxických látek, a které probíhá na 3 typech vodních organismů:

Korály jsou živé organismy, které tvoří velké podmořské útvary - korálové útesy - a ty pokrývají zhruba 0.1 % - 0.2 % povrchu mořského dna. To je zhruba 3 000 km útesů po celém světě. Tedy přibližně rozloha celé Itálie. 


A přestože jejich rozloha není tak významná, jejich úloha je klíčová - korály jsou totiž ve skutečnosti domovem až 25 % mořských živočichů a jsou základem pro tvorbu dalších vodních ekosystémů. Navíc až deseti procentům ryb, které jsou uloveny po celém světě, poskytují potravu právě mořské korálové útesy.

Korály žijí v symbióze s dalším důležitým vodním organismem - mikrořasami. Když je znečištění vod příliš silné, korály tyto mikrořasy vyhostí - a bez nich začínají umírat.

Korály jsou také přirozenou fyzickou bariérou mezi mořem a pobřežím: pohlcují silnější vlny a snižují dopad přírodních katastrof. Chrání tak ekosystémy mezi útesy a pobřežím (laguny, mořská tráva na dně) i lidská sídla podél pobřeží.

Přestože jsou korály tak prospěšným organismem, v průběhu posledních let se proti nim začínají množí další a další hrozby. K přirozeným hrozbám, jako jsou nemoci, predátoři a mořské bouře, přibyla změna klimatu, kterou způsobují lidé. Dále lidé také produkují škodlivé chemikálie, mimo jiné při výrobě opalovacích krémů..

Proto si chceme být ve společnosti BIODERMA chceme být jisti, že naše produkty nemají žádný dopad na životaschopnost korálů.


 

Coral reef safe sunscreen

Většina struktur, které nazýváme „korály“, je ve skutečnosti tvořena stovkami až tisíci drobných korálových tvorů, zvaných polypy.

Testy toxicity látek obsažených v našich produktech a jejich filtrech proti slunečnímu záření se provádějí na menších částech korálů - u těch sledujeme, zda dochází k úbytku polypů a nebo jejich bělení, a to po 48 hodinách a 96 hodinách poté, co byly vystaveny vzorku látek z našich produktů.

Pokud nedochází k degeneraci polypů, splňuje produkt první ze tří kritérií ekotoxicity.

Coral reef safe sunscreen

Mořské řasy jsou další živé organismy, které hrají zásadní roli v uhlíkovém cyklu. Jsou totiž schopné fotosyntézy kyslíku, čímž přispívají k snížení skleníkového efektu.

Jsou také velmi důležitými organismy ve vodním ekosystému, protože tvoří základ potravního řetězce v oceánu. Podporují populace ryb a korýšů tím, že jim poskytují útočiště a podílí se tak na péči o biodiverzitu.


 

Marine algae safe sunscreen

Použitím metody NF ISO 10253 testujeme rychlost růstu řasových buněk (Phaeodactylum tricornutum) po 72 hodinách od vystavení látkám z našich produktů. U tohoto testu používáme mnohem vyšší koncentraci složek, než kterému by byly řasy skutečně vystaveny v jejich přirozeném prostředí, abychom ještě více mohli kontrolovat a omezit jejich vliv.

Pokud produkt nemá vliv na růst mořských řas, splňuje druhé ze tří kritérií ekotoxicity.

Marine algae safe sunscreen

Tyto organismy jsou součástí sladkovodních ekosystémů. Jejich velikost je několik milimetrů až několik mikronů.

Navzdory své mikroskopické velikosti jsou základem potravního řetězce většiny jezer, a proto hrají klíčovou roli při udržování rovnováhy vodních ekosystémů.

Proto s jejich úbytkem může dojít k poklesu populace mnoha malých ryb a jiných vodních živočichů, pro které je plankton potravou, a zároveň přemnožení řas, kterými se plankton živí.

Proto ve společnosti BIODERMA chceme zajistit, aby naše výrobky neměly žádný dopad na životaschopnost sladkovodního planktonu.


 

Sunscreen tests on freshwater

U testování planktonu používáme metodu OECD 202 na plankton (Daphnia magna Straus), která určuje úroveň toxicity produktu na základě reakce v pohyblivosti u zárodků planktonu nebo vodních blech. Pohyblivost se měří po 24 hodinách a 48 hodinách, aby se určila koncentrace, při které by se přestali hýbat.

Pokud po 48 hodinách není zaznamenána změna v jejich pohyblivosti, produkt vyhovuje
třetímu kritériu ekotoxicity a není považován za toxický nebo nebezpečný pro životní prostředí.

Sunscreen tests on freshwater

Proč kombinujeme právě tyto tři testovací metody?

Provedení těchto testů samostatně nám umožňuje sledovat vliv našich produktů na vybrané stěžejní organismy vodního prostředí. Poznáme také, zda jsou naše produkty skutečně šetrné k životnímu prostředí, aniž by to ovlivnilo jejich kvalitu při ochraně pokožky před slunečním zářením.

Testování na korálech, řasách a planktonu je klíčové, protože tyto organismy na sobě přímo závisí. Je to jako bychom testovali celý vodní ekosystém. Díky tomuto testování tak můžeme vyvíjet produkty s mnimimálním dopadem na životní prostředí a nejnižší možnou ekotoxicitou. Negativní vlivy se tak vyhnou jak naší pokožce, tak všem organismům, se kterými naše pokožka přichází do styku při jejich používání.


 

dermatologist recommended sunscreen

Při hodnocení ekotoxikologického profilu každé složky můžeme vytvořit ekologicky bezpečné opalovací krémy pouze s použitím těch složek, které budou mít minimální dopad na vodní ekosystémy. Naše produkty vyvíjíme na základě principů ekobiologie, takže zjišťujeme, jak budou interagovat s ekosystémy kůže i vodními ekosystémy.

Díky průběžnému výzkumu objevujeme negativní účinky některých z filtrů na životní prostředí. Ostrovy s bohatou vodní biodiverzitou, jako jsou Palau a Hawai, již zakázaly používání filtrů, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

I když je na trhu se sluneční ochranou k dispozici více než 30 slunečních filtrů, v NAOS používáme pouze 10 z nich - ty, které mají nejmenší dopad na životní prostředí.


 

Věděli jste, že...

I proto už dnes v našich produktech nepoužíváme:

 • Filtry rozpustné ve vodě, které by se uvolňovaly do oceánů
 • Ethylhexyl methoxycinnamát (také známý jako OMC nebo oktinoxát)
 • Benzofenon-3 (také známý jako oxybenzon)
 • 4-methylbenzylidenkamfor (4-MBC)

Naším cílem je najít a vyvinout nové látky, které zvyšují přirozenou schopnost pokožky chránit se před škodlivými účinky slunce.

Chcete se dozvědět více o složení našeho opalovacího krému, který je bezpečný pro všechny vodní ekosystémy, nebo o našich dalších ekologických produktech? Navštivte stránku ask-naos.cz, kde najdete další informace o tom, co právě děláme a jak přistupujeme k životnímu prostředí.

Photoderm products respects the ocean

Náš zakladatel Jean-Noel Thorel je vášnivým potápěčem a milovníkem moře, a i proto je pro něj zásadní, že se NAOS podílí na zachování mořského života.

NAOS podporuje například mořské biology ze sdružení Andromède Océanologie Association, které schraňuje jedinečné znalosti o mořských ekosystémech ve Středomoří (Francie, Řecko, Itálie a Španělsko). Jejich hlavním projektem je mapování podmořského světa, s cílem uchovat a regenerovat podmořské rostliny, kterým se říká posidonie mořská.

Tyto podvodní louky jsou pro ekologii zcela zásadní - zachycují 4 - 5krát více oxidu uhličitého než jiné druhy mořských kvetoucích rostlin a jsou významným a podstatným podmořským ekosystémem.

Asociace Andromède Océanologie zároveň vyvinula navigační  aplikaci DONIA, která uživatelům poskytuje aktuální mapu oceánů. Ti se tak mohou aktivně podílet na ochraně posidonie tím, že budou kotvit mimo její území.

V místech, kde bylo prostředí pro tyto rostliny postupně zničeno, pracuje asociace na dalším projektu (REPIC), který si má za cíl obnovu kolonií posidonie.